Aštanga Joga Mantra

Sanskritas – tai mantrų kalba, taip pat ji vadinama mokslu apie garsą. Mantrų garsai savyje koduoja realybę, turi galios keisti ir kurti. Garsas, pasak vedų, ne vien tai, ką girdime, tai kažkas daugiau nei galime pajausti ar sąmoningai užfiksuoti. Garsas gali išreikšti visus vibracinius šablonus – tai realybės pagrindas.
Remiantis vedinėmis žiniomis yra keturios garso fazės: para, pashyanti, madhyama ir vaikhari . Ir tik paskutinioji  – vaikhari – yra garsas, girdimas mūsų ausims, nes tik vaikhari yra materialus garsas.
Sanskrito garsai susieti su energetiniais kanalais ir centrais žmogaus kūne, todėl giedant ir kartojant mantras, daromas poveikis žmogaus energetikai. Sakoma, kad sanskrito žodžių energetika ir vibracija sutampa su žodžių prasme.

Aštanga jogos praktika paprastai pradedama sanskrito mantra:


वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे
सन्दर्शित स्वात्म सुखाव बोधे ।
निःश्रेयसे जङ्गलिकायमाने
संसार हालाहल मोहशांत्यै ॥
आबाहु पुरुषाकारं
शंखचक्रासि धारिणम् ।
सहस्र शिरसं श्वेतं
प्रणमामि पतञ्जलिम् ॥

auṁ
vande gurūṇāṁ caraṇāravinde saṁdarśitasvātmasukhāvabodhe
niḥ śreyase jāṅ̇galikāyamāne saṁsāra hālāhala mohaśāntyai
 ābāhu puruṣākāraṁ śaṅ̇khacakrāsi dhāriṇam
 sahasra śirasaṁ śvetam praṇamāmi patañjalim
auṁ

Kurios apytikris vertimas yra:

Aš lenkiuosi prie lotoso mokytojų pėdų,
Prabudimo laimė skleidžiasi viduje,
Iš anapus, veikiančių išlaisvinančių jėgų,
Nurimstanti iliuzija, išsisklaidantys sąmonės ir pasąmonės nuodai,

Prisiėmusį žmogaus būvį,
Laikantį trimitą, diską, kardą,
Vieną tūkstantį gyvačių,
Patandžialį, Aš sveikinu.

 

Praktika baigiama su mangala mantra:


स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयंतां
न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

auṁ
svasti prajābhyaḥ paripālayantāṁ nyāyena mārgeṇa mahīṁ mahīśāḥ
gobrāhmaṇebhyaḥ śubhamastu nityaṁ lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu
auṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Mangala mantros apytikris vertimas:

 Tegul viskas bus gerai su žmonėmis.
 Tegul valdovai žemės saugo Žemę su pasišventimu ir teisingumu.
 Tegul laimė lydi brahmanus ir šventuosius,
 Tegul visi pasauliai būna laimingi ir pilnatvėje.
Om taika, taika, taika